Què volem fer?

Amb aquesta web el que volem és crear un recull de pàgines web destinades a tots aquells docents que necessitin recursos educatius per a facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge. Concretament, va dirigit a tots aquells alumnes que puguin fer-ne ús degut a les seves Necessitats Educatives Especials (NEE).

 

El motiu pel qual vam escollir-ho va ser per com nosaltres entenem el què ha de ser l'educació, per tots i per a tots. Creiem i volem una escola inclusiva on tots el nens puguin desenvolupar, viure, i gaudir de la seva etapa escolar sense cap tipus de distincions.

 

L'estructura d'aquesta pàgina web consta de dues parts ben diferenciades; la primera més teòrica; qui som, les discapacitats i el recull de webs, i per últim la pràctica centrada en les discapacitats visuals a partir d'una visita al Centre de Recursos Educatius Joan Amades (Barcelona).